Paslaugos

Inžineriniai tinklai

DARBŲ VYKDYMĄ ORGANIZUOJA PATYRĘ, ATESTUOTI STATYBOS VADOVAI, O VISUS DARBUS ATLIEKA AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAI.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas atestatas suteikia UAB „Fegda” teisę atlikti inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, elektros tinklų iki 10 kV įtampos) įrengimo darbus, hidrotechnikos statinių (vandens pralaidos) statybą, sporto paskirties inžinerinių statinių statybą, kitos paskirties statinių (sąvartynų, kasybos ir gavybos statinių) įrengimo darbus.

Bendrovė veikia kaip generalinis rangovas arba kaip projektui vadovaujanti įmonė. Todėl užsakovas gali gauti visas su kelių statyba ir kitais inžineriniais infrastruktūros darbais susijusias paslaugas iš vienų rankų.

Asfalto gamyba

ŠIUO METU BENDROVĖ GALI PASIŪLYTI 14 PAGRINDINIŲ ASFALTO RŪŠIŲ IR DAUGIAU NEI 100 JŲ MODIFIKACIJŲ, TENKINANČIŲ VISUS KLIENTŲ POREIKIUS.

Bendrovėje veikia Vokietijos firmos AMMANN asfalto gamybos kompleksas. Aukštus ES ekologinius standartus atitinkanti beatliekės gamybos technologijos gamykla yra viena moderniausių tokio tipo gamyklų Lietuvoje. Komplekso pajėgumas siekia apie 400 t asfalto per valandą. Gamybos procesai visiškai automatizuoti ir kompiuterizuoti.

Trijų dalių 300 t talpos ir dviejų dalių 120 t talpos saugyklose galima iki aštuoniolikos valandų saugoti nepakitusios konsistencijos pagamintą asfalto mišinį. Tai užtikrina intensyvų ir nenutrūkstamą gamybos procesą, leidžiantį lanksčiai tenkinti klientų poreikius, vienu metu gaminant kelių markių asfaltą. Kompiuterizuotos svarstyklės sveria iki 80 t svorio sunkvežimius, jos sujungtos su apskaitos sistema.

Pagamintas asfaltas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus. Naudojamų žaliavų ir gaminamos produkcijos kokybę nuolat kontroliuoja laboratorija, kuri taip pat kuria ir tobulina naujus asfalto receptus.

 

Žemiau yra pateiktos nuorodos į gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas (>PDF):

 

Kitos paslaugos

UŽSAKOVŲ PAGEIDAVIMU VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IMAMI ASFALTO PAVYZDŽIAI, ATLIEKAMI JŲ TYRIMAI, TAIP PAT ASFALTO MIŠINIŲ PROJEKTAVIMAS MARŠALO METODU.

Laboratoriniai tyrimai

Akredituota UAB „Fegda” laboratorija yra savarankiškas bendrovės padalinys. Laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir yra akredituota atlikti kelio sankasos, pagrindų, asfalto dangų ir mišinių, mineralinių medžiagų, mineralinių miltelių, bitumo, bituminių emulsijų bandymus ir atrinkti bandinius.

Laboratorija ne tik atlieka kelių statybinių medžiagų bandymus ir asfalto mišinių projektavimo darbus, bet ir kontroliuoja naudojamų žaliavų ir medžiagų, gaminamos produkcijos, žemės darbų, pagrindų ir asfalto dangos įrengimo kokybę.

UAB „Fegda” laboratorija yra aprūpinta moderniais įrenginiais ir matavimo priemonėmis, čia dirbantys specialistai turi aukščiausią kvalifikaciją.

 

 

 

Įrangos ir mechanizmų nuoma

Bendrovės transporto tarnyba nuomoja sunkiasvorį transportą ir mechanizmus kelių statybos ir žemės darbams.