Svarbiausi projektai

Transeuropinio tinklo kelio E85 rekonstravimas. Ruožas per Grigiškes (II etapas)
2011 m.

Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Ruožas per Grigiškes (II etapas).   
Vienas iš su­dėtingesnių projektų, vykdytų pagal sutartis su LAKD – kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klai­pėda kairės pusės ruožo per Grigiškių miestelį rekonstravimas. Šiame pro­jek­te didelis dėmesys buvo skiriamas trans­porto eismo laikinam perorganizavimui, siekiant nesudaryti transporto spūsčių, taip pat esamų inžinerinių tink­lų rekonstrukcijos ir įrengimo eiliš­kumui, kadangi tuo pat metu Gri­giš­kėse buvo vykdomas vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimo pro­jektas.
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Statybos pradžia: 2011 m.
Vertė: 7,503 tEUR.

17_01_2011-E85-rekonstravimas-Ruozas-per-Grigiskes-II-etapas.jpg17_02_2011-E85-rekonstravimas-Ruozas-per-Grigiskes-II-etapas.jpg